Loading...

Uslovi korišćenja

„Oseti Srbiju“ zadržava sva autorska prava.

Nije dozvoljeno prenositi, objavljivati, menjati, nadograđivati, inkorporisati, niti na bilo koji drugi način vršiti bilo kakvu intervenciju nad ili manipulaciju sa autorskim delom, uključujući tekst, fotografije i elemente dizajna, u celosti ili delovima, bez prethodne izričite saglasnosti autora koju možete dobiti tako što ćete pisati na: info@osetisrbiju.rs.

Stavovi koji su izneti na sajtu „Oseti Srbiju“ predstavljaju lične stavove autora, lične utiske i njegovo slobodno izraženo mišljenje.

Autor nije odgovoran za bilo kakve posledice koje treća lica eventualno mogu imati povodom slobodno izraženog mišljenja autora.

Napomene:

  1. Komentari koji su na bilo koji način uvredljivi neće biti objavljivani.
  2. Sve fotografije pripadaju sajtu „Oseti Srbiju“, osim kada je drugačije navedeno.